Hizmetlerimiz

featrued-image

İnşaat Mühendislik Hizmetleri

 • Kaba ve İnce İnşaat İşleri
 • Çelik Konstrüksiyon ve Güçlendirme
 • Elektrik ve Mekanik
 • Projelendirme ve İhale Dosyası Hazırlama

Harita Mühendislik Hizmetleri

 • Jeodezik Ölçmeler
  • GPS Dengelemesi
  • Nivelman Dengelemesi
  • Datum Dönüşümleri
  • Yer Kontrol Noktaları
  • Deformasyon Ölçmeleri
 • Mühendislik Ölçmeleri
  • Halihazır Harita
  • Plankote
  • Şeritvari Harita
  • Madencilik Ölçmeleri
  • As-Build Ölçmeleri
  • Kontrollük Hizmetleri
  • Kübaj Hesapları
  • Hassas Aplikasyon
  • Endüstriyel Ölçmeler
  • Röleve Ölçmeleri
 • İmar ve Kadastro
  • Yola Terk, Tevhid,İfraz (15-16 Md. Uygulamaları)
  • Kontur Gabari
  • Plankote
  • Parselasyon Planları
  • Sınırlandırma Haritaları
  • Kamulaştırma Planları
  • İrtifak Hakkı Tesisleri
  • Sayısallaştırma
  • Aplikasyon
 • Yersel Lazer Tarama Hizmeti
  • Tarihi Eser Ölçümleri
  • Mimari Ölçmeler
  • Endüstriyel Ölçmeler
  • Arkeolojik Ölçümler
 • Ulaşım Projeleri
  • Yol Proje Çizimi
  • Yol Simülasyonu Hazırlanması
 • Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri